Connexion

Inscription

Connexion

Inscription

TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAO AMIN’NY LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA, ALAROBIA 27 JANOARY 2021 I- FAMPAHAFANTARANA 1500 ariary ny kilaon’ny Vary Tsinjo amidy amin’ireo tsenakely sy ny Tsena Mora manerana ny Nosy Hanomboka eto Antananarivo Renivohitra, amin’ny zoma izao ny fitsinjarana sy famarotana ireo Vary Tsinjo natokana hitsinjovana ny isan- tokantrano nafaran’ny fanjakana tamin’ny alalan’ny

Séance d’information avec la CSBF sur la nouvelle loi bancaire n°2020-011 Dans le cadre de son orientation stratégique, SONAPAR a fait appel à la CSBF le 22 octobre 2020 pour une séance d’information sur la nouvelle loi bancaire 2020-011. La séance a eu pour but d’expliquer globalement la portée de la nouvelle loi sur les